Jubileusze kapłaństwa O. Zygmunta Boraczewskiego i O. Marka Kościółka 25 kwietnia 2016