Uroczystość św. Kazimierza - patrona domu - 4 marca 2017