Jubileusz 40-lecia kapłaństwa O. Feliksa Kubicza SVD 4 czerwca 2018