Już wkrótce nowa odsłona naszej strony www.
             Trwają już ostatnie prace nad unowocześnianiem
             i odświeżaniem strony naszego Domu.

             Mamy nadzieję, że z przyjemnością będziecie z niej korzystać.

 

Drodzy Przyjaciele, nasza furta zakonna jest otwarta w godzinach: 8.00-17.00 od poniedziałku
do piątku a w sobotę 8.00-12.00.
Ze względu na pandemię, prosimy o zachowanie ostrożności (dezynfekcja rąk, zakrywanie ust
i nosa oraz zachowanie dystansu od innych osób). 
 

Intencje mszalne i inne sprawy, można też załatwiać drogą e-mailową lub telefonicznie.
Jesteśmy dla Was od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-16.00.
tel: 887 889 011; 885 778 883; 887 889 012Zachęcamy w tym trudnym czasie dla Polski i świata, do trwania na modlitwie.

 

 

Naszą pracą misyjną pragniemy szerzyć królestwo Jezusa Chrystusa i powiększyć tłumy stojących przed tronem Bożym,

odzianych w białe szaty, z palmami zwycięstwa w rękach.  św. Arnold Janssen

więcej więcej
więcej więcej

 

 

Deklaracja misyjna
Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego (svd)


My, zakonno-misyjna i międzynarodowa wspólnota Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego, realizujemy charyzmat Założyciela, św. Arnolda Janssena. Świadomi powierzonego nam posłannictwa, którym jest pierwsze przepowiadanie, uobecniamy Boga w świecie na wzór Jezusa Chrystusa, Wcielonego Słowa Bożego.
W duchu dialogu i otwarci na znaki czasu, naszą misję w Polsce wypełniamy przez następujące formy działalności ewangelizacyjnej:

formację permanentną w wymiarze indywidualnym i wspólnotowym
duszpasterstwo powołaniowe i formację przyszłych misjonarzy
duchowe i materialne wspieranie misji
duszpasterstwo zwyczajne i nadzwyczajne
pracę naukowo-dydaktyczną na uniwersytetach i w szkołach
apostolstwo przez środki społecznego przekazu
posługę wśród obcokrajowców, ludzi uzależnionych i marginalizowanych, ludzi poszukujących prawdy i sensu życia
oraz wyznawców innych religii i ideologii świeckich.

W ten sposób budzimy i kształtujemy świadomość misyjną społeczeństwa w Polsce.
Czynimy to we współpracy z Kościołem lokalnym.