Animacja misyjna

Aby misjonarze jeszcze skuteczniej głosili Chrystusa, powołano do istnienia Referaty Misyjne. W naszym Domu 
św. Kazimierza w Kleosinie również prężnie działa taki referat. Jego zadaniem jest prowadzenie szeroko pojętej animacji
misyjnej, uczulania na sprawy misji, zdobywania funduszy na codzienne utrzymanie misjonarzy oraz misyjnych parafii
i instytucji. Współpracując z Referatem Misyjnym Księży Werbistów w Kleosinie, pomagasz w zakładaniu i w rozwoju Kościoła aż na krańcach świata.

Do pomocy misjom można się włączyć m.in. poprzez:
prywatną i wspólnotową modlitwę
patronaty misyjne – więcej
 dobrowolne ofiary na cele misyjne 
Msze Święte
prenumeratę czasopisma „Misjonarz” – więcej
akcje prowadzone przez Referat Misyjny w Pieniężnie - więcej
najnowsze akcje misyjne - marki na misje, klucz do nieba oraz znaki wiary

Poza tym prowadzimy:
spotkania misyjne – Grupa Misyjna
rekolekcje


Z całego serca składamy „Bóg zapłać” za pamięć i życzliwość okazywaną Misyjnemu Dziełu Kościoła. Niech Trójjedyny Bóg, dawca życia i miłości pamięta Wasze oddanie Ewangelii.

„Nie mamy srebra ani złota…” (…) aby okazać Wam naszą wdzięczność i szacunek za Waszą obecność i wszelką pomoc. Ufamy jednak, że Pan Bóg przyjmie ofiarę Eucharystii i modlitwy naszej za Was.

Księża Werbiści (Zgromadzenie Słowa Bożego) posiada osobowość prawną i na podstawie art. 55 ust. 7 ustawy z dnia 17. maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29 poz. 154 z późn. zm.) może przyjmować darowizny na działalność charytatywno – opiekuńczą. Oznacza to, że wpłacając na konto Referatu Misyjnego Księży Werbistów w Pieniężnie ofiary na rzecz misji, możecie Państwo darowaną przez Was kwotę odliczyć sobie od dochodu