Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 2015

Duch Święty tym potężniej zaznaczy swoje działanie w dziejach świata, im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany - zachęcał Założyciel naszego Zgromadzenia, św. Ojciec Arnold Janssen. Miał on szczególne nabożeństwo do Ducha Świetego. Jedna z jego modlitw:


MODLITWA ŚW. ARNOLDA DO DUCHA ŚWIĘTEGO:


Duchu Święty, Ożywiaj nas.

Duchu Ojca, Daj nam życie.

Duchu Syna, Wykup nas.

Odwieczna Miłości, Przenikaj nas.

Swoim ogniem, Rozpalaj nas.

Swoją łaską, Oświecaj nas.

Z grzechów naszych, Oczyszczaj nas.

Swoim słodkim namszczeniem, Umacniaj nas.

Boski Pocieszycielu, Uświęcaj nas.

Mocą Twej łaski, Wspieraj nas.

Przez swoich Aniołów, Ochraniaj nas.

Ze swoją łaską, Zamieszkaj w nas.

Duchu Święty, Boże, Wysłuchaj nas.

Swoim światłem, Wskazuj nam drogę.

Twoje cnoty, Wlewaj w nas.

Swoimi owocami, Orzeźwiaj nas.

Od złego nieprzyjaciela, Obroń nas.

Na naszą ostatnią walkę, Umocnij nas.

W godzinę śmierci, Podtrzymaj nas.

Wezwij nas wtedy, byśmy przyszli do Ciebie,
i ze świętymi Twymi triumfalnie na wieki wychwalali Ojca i Syna,
i Ciebie, łagodny Pocieszycielu. Amen.