Kongres Misyjny - IV Krajowy Kongres Misyjny - czerwiec 2015

W dniach 12-14 czerwca 2015 r. odbędzie się IV Krajowy Kongres Misyjny.

Organizatorem jest Komisja Episkopatu Polski ds. Misji oraz Papieskie Dzieła Misyjne.
Hasło Kongresu -„Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału” - nawiązuje do adhortacji apostolskiej papieża Franciszka „Evangelii gaudium”. Chodzi o dynamizm radości wiary ewangelicznej: ten, kto cieszy się wiara, nie może zatrzymywać jej dla siebie. Wiara jest źródłem radości, która pobudza do trudu misyjnego.

 

Patronem Kongresu jest św. Jan Paweł II, jako wzór gorliwości misyjnej, a jego encyklika „Redemptoris missio”, potwierdza aktualność misyjnego zaangażowania Kościoła.

 

Logo Kongresu nawiązuje do drzwi kościoła, który jest otwarty dla wszystkich. Logo wieńczy krzyż Chrystusa; Tego, który jest zawsze głoszony jako Zbawiciel świata.  
Na środku logo napis: „IV Krajowy Kongres Misyjny” oraz data Kongresu. W centrum znajdują się zarysy kontynentów, na jakie zostają posłani misjonarze. Po bokach, niczym skrzydła drzwi znajdują się karty Ewangelii. U dołu hasło Kongresu.

 

Obejrzyj zaproszenie i posłuchaj hymnu Kongresu

 Link do programu w Telewziji Trwam - dot. Kongresu Misyjnego w ktorym wstępuje o. Tomasz Szyszka svd