Wielki Post 2016

W Środę Popielcową, rozpoczęliśmy czterdziestodniowy okres Wielkiego Postu.
To czas duchowego przygotowania do dobrego przeżycia Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Tak wielkie święto wymaga też specjalnego przygotowania. Praktyki takie jak: modlitwa, post i jałmużna, mają na celu refleksję nad naszym życiem, postawienie Boga na pierwszym miejscu oraz zauważenie drugiego człowieka. Chodzi o nawrócenie serca ku Bogu oraz pojednanie z bliźnimi.

To czas większej wstrzemięźliwości w jedzeniu i piciu, częstsze skupienie
na modlitwie, unikanie zbytecznego rozproszenia przez zabawy,
korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania, uczestniczenie
w nabożeństwach wielkopostnych...

Najlepszy przykład dał nam sam Jezus Chrystus - przed rozpoczęciem publicznej działalności, wyszedł na czterdzieści dni na pustynię. My, Jego uczniowie róznież podejmujemy świadomie i dobrowolnie ćwiczenia wielkopostne, aby pracować nad sobą dla naszego zbawienia.

                                                                                                                                               O. Anthony Erragudi svd