Święto Narodzenia NMP – 141. Rocznica założenia Zgromadzenia Słowa Bożego 8 września 2016

08 września obchodzimy Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Jest to też rocznica założenia naszego Zgromadzenia, w tym roku już 141.

Jest to też okazja do odnowienia ślubów zakonnych: 

Wszechmogący wieczny Boże,
wdzięcznym sercem wyznaję,
że darem łaskawości Twojej
jest święta wiara katolicka,
którą mam szczęśćcie wyznawać;
a dowodem Twej szczególnej miłości
jest życie zakonne,
do którego mnie powołałeś,
abym przez naśladowanie Chrystusa Pana,
pracował dla zbawienia ludzi.

Łaska TWoja kierując mną
przywiodła mnie do Zgromadzenia Słowa Bożego,
w którym złożyłem śluby zakonne,
całkowice poświęcając się służbie Twojej.
Wprawdzie często okazywałem się niegodny tak wielkiej miłości,
lecz ufam łaskawości Twojej.
Ożywiony pragnieniem coraz wierniejszego służenia Tobie,
odnawiam złożone Ci śluby
wobec Najświętszej Maryi Panny
i wszystkich Patronów Zgromadzenia.

Ślubuję ci więc,
Ojcze, Synu i Duchu Święty,
żyć w czystości,
ubóstwie
i posłuszeństwie,
według Konstytucji Zgromadzenia Słowa Bożego.

Racz przyjąć, Panie, ofiarę moją
i udoskonalić ja swoją łaskawością i miłością.
Wzmocnij wolę moją,
abym mógł swej ofiary dopełnić czynem i prawdą.
Rozporządzaj mną teraz i w przyszłości.
Ciebie zaś, Dawco łask,
Duchu Święty Boże, błagam,
umocnij słabego ducha mojego
i uczyń mnie posłusznym i pokornym sługą Słowa Bożego.

Wszyscy Aniołowie i święci Boży,
wspomagajcie mnie,
abym wiernie tego dochował aż do śmierci.
Amen.