Kurs biblijno-filozoficzny 2018

Biblijno-filozoficzny kurs dla katechetów „Przyjaźń na kartach Biblii”

Rodzi się nowa tradycja w działalności Apostolatu Biblijnego Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego, a jest nią
kurs dla katechetów prowadzony w naszym Domu Misyjnym Św. Kazimierza w Kleosinie. Spotkanie to organizowane jest
w okresie szkolnych ferii zimowych.

Pierwszy tego rodzaju kurs rekolekcyjny zorganizowany został w terminie 30. stycznia – 1. lutego 2017 roku, a jego temat brzmiał: „Granice tolerancji”. Ponieważ zyskał on uznanie Uczestników, również w tym roku podjęto próbę zorganizowania podobnego spotkania.

Tegoroczny rekolekcyjny, biblijno-filozoficzny kurs dla katechetów odbył się w Kleosinie w dniach 29-30 stycznia.
Wzięło w nim udział szesnaścioro Uczestników (nie licząc dwojga prowadzących i dochodzących na prelekcje niektórych Współbraci
z miejscowej wspólnoty zakonnej). Spotkaniu, na które tym razem zaproszono nie tylko katechetów, nadano tytuł: „Przyjaźń na kartach Biblii”. Każdego dnia zajęcia rozpoczynano wspólną Eucharystią; kończono zaś wspólną adoracją Najświętszego Sakramentu. Aby uniknąć niedogodności, z którymi spotkaliśmy się na zeszłorocznych rekolekcjach, organizatorzy zadbali o wspólny obiad przygotowywany w kuchni klasztornej dla wszystkich Uczestników.

Zgodnie z tradycją naszych spotkań prowadzonych w ramach działalności Apostolatu Biblijnego Polskiej Prowincji SVD rozważania rozpoczęliśmy konferencją wstępną, której tematem tym razem była „Teologia i filozofia”. Owa wstępna prelekcja ma na celu wyjaśnić jakie powiązania istnieją pomiędzy wspomnianymi dwoma naukami i dlaczego słuszną jest rzeczą dany problem życiowy rozważać w świetle tych dwóch dziedzin wiedzy. Podczas ośmiu kolejnych konferencji poruszono między innymi następujące zagadnienia:

  • czym jest przyjaźń;
  • dlaczego warto o niej rozmawiać;
  • przyjaźń a problem moralności;
  • przyjaźń w świetle nauki Starego i Nowego Testamentu;
  • przykłady świętych przyjaciół;
  • hierarchię i równość w przyjaźni.

Uczestnicy aktywnie brali udział w zajęciach i dyskusjach dotyczących tematyki kursu, a atmosfera panująca
w rekolekcyjnej wspólnocie była bardzo dobra.

Na uwagę zasługuje również fakt, iż organizatorami spotkania w Kleosinie są ludzie świeccy – katecheci z diecezji białostockiej (szczególnie zaangażował się w tę pracę P. Stanisław Cydzik, bez którego trudu nasze kleosińskie kursy
z pewnością nie doszłyby do skutku). Wspólnota Domu Św. Kazimierza udziela mu swego wsparcia, zaś prowadzący spotkanie (P. dr Danuta Radziszewska-Szczepaniak i O. dr Jan Bocian SVD) są zapraszanymi przez Organizatora prelegentami. W praktyce cała logistyka spotkania spoczywa na barkach P. Cydzika, który ofiarnie włączył się w tę naszą działalność. I tutaj zarysowuje się i pogłębia współpraca naszego Zgromadzenia z oddanymi i przychylnymi nam osobami świeckimi. Niechaj ta współpraca rozwija się i przynosi obfite owoce.

Na zakończenie pragnąłbym wyrazić ogromną wdzięczność Przełożonym, Zarządowi i Wspólnocie zakonnej z Kleosina, wraz z całą lokalną Parafią. Prowadzący kurs i Uczestnicy zostali przyjęci z ogromną serdecznością. Miejscowi Współbracia, wraz ze Wspólnotą parafialną, zawsze dają świadectwo swej otwartości na grupy rekolekcyjne i służą nam wszelką potrzebną pomocą.

W miłości Wcielonego Słowa Bożego

Ks. Jan Bocian SVD
koordynator Apostolatu Biblijnego
Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego.