Neoprezbiterzy SVD w Kleosinie 26-28 maja 2018

6 maja 2018 roku w Misyjnym Seminarium Duchownym w Pieniężnie odbyła się uroczystość święceń prezbiteratu.
Nowymi kapłanami naszego zgromadzenia zostali ojcowie: Marcin Domański SVD, Teodor Tomasik SVD
oraz Hubert Łucjanek SVD.

W maju gościli też w Kleosinie, udzielając prymicyjnego błogosławieństwa współbraciom, parafianom św. Teresy
od Dzieciątka Jezus oraz uczestnikom Mszy Świętej w kaplicy zakonnej. Było to miłe spotkanie, tym bardziej,
iż O. Marcin Domański jako diakon, w okresie Wielkiego Postu, odbywał w naszym Domu praktyki duszpasterskie.

zobacz zdjęcia