Skupienie osób konsekrowanych i Tydzień Misyjny 21-27 października 2018

92 lata temu, a dokładnie 14 kwietnia 1926 roku na prośbę Świętej Kongregacji Rytów, Papież Pius XI wydaje dekret
o ustanowieniu przedostatniej niedzieli października jako Niedzieli Misyjnej, poświęconej w sposób szczególny modlitwom i akcji na rzecz misji. Z dniem tym również związany jest odpust zupełny dla tych, którzy w tę niedzielę przystąpią do Komunii św. i pomodlą się o nawrócenie pogan. Z tej okazji, w Domu Misyjnym św. Kazimierza oraz Parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Kleosinie odbyło się misyjne skupienie dla sióstr zakonnych z Archidiecezji  Białostockiej.
Konferencje wygłosił i i animację misyjną poprowadził misjonarz z Rosji - o. Andrzej Zalewski SVD. Ojciec Andrzej podzielił się swoim doświadczeniem misyjnym wśród Rosjan w Obwodzie Kaliningradzkim, gdzie służy w Parafii ku czci Bożego Narodzenia w obrządku bizantyjskim. Punktem kulminacyjnym spotkania z misjonarzem była uroczysta Msza Święta
o godzinie 12.00 w kościele parafialnym.

Głównym przesłaniem Niedzieli Misyjnej i Tygodnia Misyjnego jest uświadamianie wiernych, że każdy chrześcijanin jest odpowiedzialny za dzieło misyjne kościoła. To również okazja do modlitwy w intencji misji i misjonarzy, modlitwy o nowe powołania misyjne jak również duchowa i materialna ofiara na rzecz misji.

Misjonarz to kapłan, brat zakonny, siostra zakonna lub osoba świecka posłana przez kościół do innej kultury niż swoja,
aby tam głosić Ewangelię (Kerygmat). Wszyscy inni, którzy włączają się w pomoc duchową i materialną, stają się współpracownikami misyjnymi.Kazanie: 
Modlitwa na Tydzień Misyjny

Boże w Trójcy Jedyny.
Twoją istotą jest miłość udzielająca się wszelkiemu stworzeniu. 
Jej największym wyrazem jest dzieło stworzenia i dzieło odkupienia.
Zdając sobie sprawę, że tak wielu ludzi na ziemi 
jeszcze nie poznało Twojej wielkiej miłości, 
prosimy Cię, abyś posłał swego Ducha, 
który budzi serca ludzkie do wiary w Boga, 
który wszystko czyni nowym.