Kurs Filozoficzno-Biblijny 28-30 stycznia 2019

            W dniach 28-30 stycznia 2019 roku w ramach działalności Apostolatu Biblijnego Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego odbył się tradycyjny już biblijno-filozoficzny kurs rekolekcyjny. Zorganizowany on został w Domu Misyjnym SVD pod wezwaniem Św. Kazimierza w Kleosinie. Tematem tegorocznego spotkania była: „Odpowiedzialność za słowo”.
W kursie uczestniczyło kilkanaście osób (ok. 15), głównie nauczycieli z Białegostoku i okolic.

            Spotkanie jak zwykle poprowadzili P. dr Danuta Radziszewska-Szczepaniak (konferencje filozoficzne), oraz ks. dr Jan Bocian SVD (konferencje biblijno-teologiczne). Podczas wykładów starano się przedstawić problemy dotyczące dialektyki, retoryki i erystyki (filozofia); oraz pojmowanie „słowa” w Biblii, budującą i niszczącą moc słowa, rozwój idei odpowiedzialności w Biblii oraz odniesienie jej do słowa, jak również przedstawiono trudności związane z tłumaczeniem tekstów biblijnych na języki współczesne (teologia).

            Spotkanie, zgodnie z tradycją, rozpoczęto wykładem wstępnym, którego celem było ukazanie współdziałania filozofii i teologii, jako dziedzin poznania ludzkiego wiodących człowieka do rozeznania prawdy. Tym razem zrezygnowano
z teoretycznego przedstawienia powiązań tych gałęzi nauki, lecz ukazano znany z historii przykład człowieka, który opierając się między innymi na filozoficznej logice, pomimo zastanego, niesprzyjającego jego przemyśleniom kontekstu społecznego, doszedł do przeświadczenia o prawdziwości monoteizmu i zdołał dojść do obrazu Boga bliskiego obrazowi wynikającemu z Bożego Objawienia. Człowiekiem tym był władca XVIII dynastii egipskiej – faraon Echnaton (Amenhotep IV).

            Poza zajęciami intelektualnymi zachowano tradycyjne dla naszych kursów ćwiczenia duchowe: każdy dzień rozpoczynano wspólną Eucharystią, a wszelkie zajęcia każdego dnia kończono wspólną półgodzinną adoracją Najświętszego Sakramentu. Jednocześnie w przerwach dzielących poszczególne punkty programu Uczestnicy i prowadzący mieli możliwość pogłębienia rozważanych tematów w luźnych, kuluarowych rozmowach.

            W zorganizowaniu całego spotkania ofiarnie współdziałała Wspólnota Domu Misyjnego Św. Kazimierza w Kleosinie kierowana przez O. Wiceprowincjała Franciszka Martynę SVD. Dom zabezpieczył miejsce spotkań i umożliwił chętnym uczestnikom kursu skorzystanie ze wspólnego obiadu. Jak zawsze Uczestnicy zostali serdecznie przyjęci, a atmosfera kursu pozwoliła zawiązać prawdziwą rekolekcyjną wspólnotę.

            Mamy głęboką nadzieję, że tradycja tych spotkań będzie kontynuowana i na trwałe wpisze się w działalność prowadzoną przez Zgromadzenie Werbistów i ich dom w Kleosinie. Już teraz zapraszamy na kolejne takie kursy (odbywające się w okresie ferii międzysemestralnych), oraz informujemy o innej formie kursów biblijno-filozoficznych prowadzonych przez nasz apostolat. Są to tygodniowe, wakacyjne kursy biblijno-filozoficzne. Najbliższy zostanie zorganizowany w terminie 22-28 sierpnia bieżącego roku w ośrodku rekolekcyjnym naszego Zgromadzenia w Budapeszcie. Jego tematem będzie „Religia a polityka”.

                                                                                                                                                         Ks. Jan Bocian SVD
                                                                                                                                                 koordynator Apostolatu Biblijnego
                                                                                                                                      Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego