Sakrament pokuty

Od 01 do 08 kwietnia włącznie (za wyjątkiem niedzieli) spowiedź będzie odbywać się w kościele parafialnym
pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus (obok naszego Domu Misyjnego). 
Spowiadamy w kościele, ale nie w konfesjonale lecz w ławkach, w celu zachowania maksymalnej ostrożności.

Godziny dyżurów:
od   9:00  do 13:00
od 14:00  do 17:00
od 19:00  do 21:00

Jeśli kapłana w danym momencie nie będzie w kościele, proszę udać się do kancelarii parafialnej.