Czasopismo "Misjonarz"

to miesięcznik Zgromadzenia Słowa Bożego (Księży Werbistów). Wydawany jest od 1983 roku.
Dostarcza ciekawych informacji o życiu i pracy misjonarzy i misjonarek ze zgromadzeń założonych przez św. Arnolda Janssena: Zgromadzenia Słowa Bożego (SVD), Sióstr Służebnic Ducha Świętego (SSpS) i Sióstr Służebnic Ducha Świętego od Wieczystej Adoracji (SSpSAP).

Zawiera reportaże z terenów misyjnych, listy od osób prowadzących pracę ewangelizacyjną na wszystkich kontynentach, wywiady z ciekawymi ludźmi, artykuły i eseje o tematyce religioznawczej i ekumenicznej.

Poprzez prenumeratę „Misjonarza”, każdy z Nas może, w konkretny sposób włączyć się w dzieło głoszenia Dobrej Nowiny
wśród tych, którzy wciąż czekają na Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.

Czasopismo można zaprenumerować:
bezpośrednio w Domu Misyjnym Księży Werbistów w Kleosinie,
ul. Zambrowska 24, 15-601 Białystok 6
lub przekazem pocztowym albo bankowym

wypełnij formularz zamówienia


Ostatnie numery i o czym warto w nich przeczytać:

Czerwcowy numer Misjonarza wprowadza nas w zdumienie i zadumę, przybliżając postaci wiernych świadków Chrystusa, którzy najpełniej wypełnili swoją misję. Do nich należało 108 męczenników
II wojny światowej, a wśród nich - 4 misjonarzy werbistów, o których relacjonuje o. Henryk Kałuża.
W korespondencji z Kolumbii odnajdujemy kolejnego Chrystusowego świadka – św. Piotra Klawera, patrona niewolników. Jak ważne jest miejsce przeznaczone na spotkanie z Bogiem, radość z pozwolenia na budowę kościoła, opowiada o. Marek Ostrycharz. Zaś o problemach po spustoszeniach 30-letniej wojny domowej w Angoli, przywróceniu wiary w ludziach i potrzebach materialnych (nowej ciężarówce o. Krzysztofa), pisze o. Waldemar Kus.

Maryjo, Pośredniczko łask…, Tobie poświęcamy niemal cały majowy numer Misjonarza, oprowadzając po wybranych sanktuariach świata. O. Tomasz Szyszka przybliża kult Maryi w Nowym Świecie czyli Ameryce Łacińskiej, s. Marta Sojka ukazuje Maryję – która dla ludności Angoli jest Matką od serca, której wszystko się powierza w szczerej rozmowie. O Chińskiej Porcjunkuli – Matce Bożej Anielskiej opowiada Anna Motyl. Do Santa Maria Maggiore zaprasza nasz o. Zdzisław Grad, dla którego jest to miejsce doświadczenia Boga „na sposób ciała” czyli Boga bardzo bliskiego. Gdzie oddawana jest cześć Maryi jako Matce Boskiej od kontenerów – więcej w artykule o. Waldemara. Zachęcamy także do zapoznania się z chrystianizacją Litwy oraz o religijnym znaczeniu tańca.

Tymczasem Chrystus Zmartwychwstał – tą radosną nowiną rozpoczynamy kwietniowy numer Misjonarza. Jezus żyje, On jest obecny gdziekolwiek się spojrzy, kogokolwiek się zobaczy
i dokądkolwiek pobiegnie się myślą. Jest obecny w naszym życiu, tak jak w codziennym życiu
u Ewenków i Buriatów, u Papuasów i Filipińczyków, u Malgaszów i Togijczyków do poznania których zapraszają nas misjonarze tych dalekich krajów, których wierzący mieszkańcy będą także świętować Wielkanoc. Dlatego modlitwą, życiem pełnym miłości, wiary i nadziei wspierajmy się nawzajem, wspierajmy pasterzy krajów misyjnych, by radość zmartwychwstania dotarła do każdego człowieka.

Marcowy numer Misjonarza wprowadza nas w czas Wielkiego Postu, dlatego już na pierwszych stronach o. Władysław Madziar  stawia nam pytanie czy pragnę nowego życia? Pomocą w odkryciu czego pragnie ode mnie Bóg w tym szczególnym czasie może być korespondencja misjonarzy z Rosji, Filipin, Kolumbii, Nikaragui czy Ugandy- krajów zgłodniałych nie tyle miski strawy ale posiłku duchowego, pokoju i miłości. Polecamy także tekst o. Krzysztofa Grzybka z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i odpowiedzi kim jestem, spod jakiego znaku oraz gdzie jest moja Ojczyzna?

 

Autorami lutowego numeru Misjonarza są misjonarze i misjonarki, dzielni „ rycerze Jezusa”, stojący
u Jego boku, niosący nadzieję, pokój i miłość w każdy zakątek świata. Pośród nich kl. Maciej Zieliński zaprasza na półpustynne tereny Australii a bp. Vincent  do Groty Matki Bożej z Gór. Jeśli szukasz ratunku dla swojej rodziny, zadbaj o najważniejszą nić - jaką opowie s. Ewa Rudzka. Do refleksji nad słowami „nie potrzebuję” czy „odpuść sobie” nawołuje o. Władysław Madzior. Świadectwem obecności Boga w ciemności człowieka dzieli się o. Janusz Prud. Radościami i troskami z misji
w Ekwadorze opowiada o. Mariusz  Szczepański.

 

Styczniowy numer Misjonarza wprowadza nas w ciekawą historię Kościoła katolickiego
w Wołgogradzie, o  którym opisuje br. Zbigniew Sulej. Jezus zamieszkał pośród nas – tą radością dzieli się s. Rozalia Paliczka z Mozambiku. O chlebie z Laja wpisanym na listę UNESCO -  donosi
o. Mariusz Mielczarek.  Z kolei o. Stanisław Róż opowiada o niezwykłej wierze kobiety z Kenii
i wspieraniu w chorobie za pomocą smartfona. Swoimi świadectwami z pobytu na misjach dzielą się osoby świeckie – w jakich krajach byli? … Warto też zorientować się o sytuacji Kościoła na Węgrzech
w rozmowie z o. Tomaszem Marciszkiewiczem.

 

W świątecznym numerze "Misjonarza" możemy przeczytać o różnych obyczajach związanych ze Świętami Narodzenia Pańskiego. "Okres Bożego Narodzenia w Ekwadorze jest bardzo bogaty w symbole" - pisze o Marek Kijora SVD i opowiada o procesji z Dzieciątkiem, w której mieszają się elementy chrześcijańskie ze zwyczajami andyjskimi. A w Kolumbii okres poprzedzający Boże Narodzenie jest szczególny ze względu na Nowennę Bożonarodzeniową. Każdego dnia, dzieci w niej uczestniczące dostają słodycze. Dla wielu to jedyny prezent, jaki otrzymają w tym radosnym okresie - ubolewa O. Michał Radomski SVD. Zaś w Argentynie w Wigilię pod choinką pojawia sie mnóstwo słodyczy, zaś prezenty dzieci otrzymują na Trzech Króli, kiedy to obchodzą Dzień Dziecka.

 

W listopadowym numerze "Misjonarza" znajdziemy refleksje O. Bartłomieja Parysa SVD o pracy wśród polskich imigrantów w Irlandii i o odnowie ruchów religijnych.
"Miłość może po prostu być" - stwierdza s. Anna Narloch SSpS. Pisze ona o doświadczeniu pracy
w rybnickim Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn i o współpracy werbistowskiej parafii pw. Królowej Apostołów w Rybniku. O roli naszych misjonarzy jako ambasadorów Polski opowiada
O. Jacek Jan Pawlik SVD. Zaś z artykułu o. Piotra Handziuka SVD dowiemy się kim byli święci męczennicy z Ugandy, Karol Lwanga i towarzysze.

 

W październikowym numerze nie zabraknie artykułów i rozważań o Różańcu. O modlitwie różańcowej w doświadczeniu huraganu dzieli się O. Jan Pastuszczak SVD z Brytyjskich Wysp Dziewiczych. O swojej misji na Katolickim Uniwersytecie Fu Jen w Pekinie opowiada O. Leszek Niewdana SVD. A fenomen małych prywatnych szkół w Zambii przedstawia O. Jacek Gniadek SVD.
"Każdy z nas jest niewidomy na płaszczyźnie duchowej... Wiara pomaga nam poruszać się w świecie ducha" - twierdzi O. Tomasz Dudziuk SVD, który w ramach swojej posługi w Rydze, raz w miesiącu odwiedza wioskę niewidomych.

 

Wrześniowy numer "Misjonarza" traktuje o bogactwie mentalności ludzi na całym śiwecie. "Ludzie Afryki nie myślą, że czas szybko ucieka...mają czas" - tak o prostocie życia w Afryce opowiada
s. Dolores Zok SSpS. "Gdy autorem scenariusza jest Pan Bóg, niczego nie można być pewnym
- no, poza dobrym zakończeniem" - żartobliwie podsumowuje swój pierwszy rok na Madagaskarze
O. Adam Brodzik SVD. A o swoijej pracy w Nowogwinejskim tygodniku "Wantok" opowiada
Br. Szymon Porwoł SVD. Zaś o Polakach w Irlandii i ich pragnieniu Boga opowiada O. Zdzisław
Grad SVD. Ubolewa on nad sekularyzacją tamtejszej ludności. 

 

Wakacyjny "Misjonarz" lipcowo-sierpniowy ukazuje problem środków transportu na misjach.
"Bez samochodu terenowego nie bylibyśmy w stanie dotrzeć do wielu wspólnot" - stwierdza pracujący w Argentynie O. Adam Klinkowski SVD. O swoich perypetiach z wężami i skorpionami
w Ghanie opowiada O. Janusz Schilitz SVD. Zaś Br. Jerzy Kuźma SVD z pasją opowiada o Wydziale Medycznym w PNG, który kształci lekarzy pod kątem ludności wiejskiej. Chce on zarazić studentów entuzjazmem do służenia osobom najbardziej potrzebującym. A swoje refleksje o mirażach pustynnych i życiowych snuje O. Konrad Keler SVD. 

Czerwcowy numer „Misjonarza” rozpoczyna się reportażem O. Andrzeja Danilewicza SVD z Indii  
w związku z 100. Rocznicą urodzin O. Mariana Żelazka SVD. Duża część lektury dotyczy kultu Najświętszego Serca Jezusa. „Pobożność ta jest tak bardzo obecna w życiu duchowym tych ludzi,
że Konferencja Episkopatu Panamy publicznie zawierzyła całą republikę Sercu Pana Jezusa w Akcie Konsekracji Narodowej” – opowiada o bardzo rozpowszechnionym i żywym kulcie Najświętszego Serca Jezusa w Panamie, O. Józef Gwóźdź SVD. Zaś o Paweł Jacek Stadnik SVD z Filipin oraz O. Henryk Kałuża odwołują się do motta św. Arnolda Janssena – „A serce Jezusa niech żyje w sercach ludzi”.

 

W majowym numerze o tajemnicy powołania i charyzmacie zgromadzenia opowiada O. Eryk
Koppa SVD, przełożony Polskiej Prowincji Zgromadzenia. Są też sylwetki trzech diakonów-werbistów – Marcina Domańskiego, Huberta Łucjanka oraz Teodora Tomasika. „Codzienna komunia i dłuższe przebywanie w obecności Jezusa” – te „skarby” znalazła w kościele katolickim Astra Balode  z Łotwy, luteranka, która przeszła na katolicyzm. O swoim współbracie i jego nietypowej misjonarskiej pracy wśród Polonii w Madrycie pisze O. Zdzisław Grad SVD. Zaś o swoim doświadczeniu duszpasterskim na Filipinach relacjonuje O. Paweł Stadnik SVD.

 

Numer kwietniowy „Misjonarza” jest pełen paschalnej radości. O. Henryk Kałuża SVD podaje przepis na niczym niezmąconą radość wielkanocną: „Bo wielkanocna radość potrzebuje obecności, prostych, niekłamanych relacji, a nie plastikowej, zakrapianej sztuczności”. „Nasze życie jest kruche
i delikatne… tak naprawdę mamy tylko chwilę obecną, nie wiemy, co przyniesie kolejny dzień”
- S. Aldona Skrzypiec SSpS dzieli się radością ze swojego powołania. „Nie chodzi o wesołkowatość
ale o świadomość, że nasze imiona są zapisane w niebie” – opisuje sedno prawdziwej roadości 
O. Andrzej Danilewicz SVD.

 

Marcowy "Misjonarz" jest pełen zadumy wielkopostnej. S. Dolores Zok SSpS ze wzruszeniem przytacza słowa znajomego muzułmanina o Panu Jezusie: „Nie znam Go. Ale podziwiam, bo moja religia uczy mnie o wielu bogach. Jednak żaden nie stał się człowiekiem z miłości do mnie i żaden nie oddał życia. Wasz Bóg jest inny”. O drodze powołania i niesienia krzyża choroby opowiada O. Józef Michna SVD w artykule „Panie, dodaj mi siły”. "Otwartość i bezpośredniość to cechy, które nas łączą. Dlatego my, Polacy, odnajdujemy się wśród nich bardzo dobrze" - opisuje Nowogwinejczyków pracujący w PNG o. Józef Maciołek SVD. 

 

Lektura lutowego „Misjonarza” skupia się na Biblii. „Rozmawiajcie ze sobą o Słowie Bożym!”
– zachęca kard. Luis Antonoi Tagle. Misjonarze wskazują też na problem tłumaczenia Pisma
Świętego na lokalne języki, co pomogłoby w codziennym przeżywaniu wiary. „Różnorodność, choć bywa wyzwaniem, jest przede wszystkim darem” - O. Krzysztof Łukoszczyk SVD, proboszcz parafii
p.w. św. Jadwigi w Warszawie, opowiada o duszpasterstwie migrantów w swojej parafii.
A o. Tomasz Dudziuk SVD snuje refleksje o wierze na Łotwie gdzie pracuje, w artykule "Biblia
do trumny."

 

Numer styczniowy nowego 2018 roku w znacznej części jest poświęcony O. Marianowi Żelazkowi SVD. Okazją jest 100-lecie jego urodzin. Znajdziemy w nim nie tylko życiorys, ale i wspomnienia osób, które zetknęły się z O. Marianem. Z opowieści współbraci wyłania się obraz człowieka zanurzonego  w Bogu, tchnącego niebem, służącego potrzebujących. „Nietrudno być dobrym – trzeba tylko chcieć!” – tą znaną dewizę O. Mariana przytacza O. Jacek Jan Pawlik SVD, a O. Henryk Kałuża SVD podkreśla jego otwartość na Boga, na drugiego człowieka, które pozwoliły mu prowadzić dialog z innymi religiami.  

Grudniowy „Misjonarz” jest o świętowaniu Bożego Narodzenia. „Bez tańca nie do pomyślenia jest afrykańskie Boże Narodzenie” – pisze O. Jacek Jan Pawlik SVD. „W Polsce świętom towarzyszą różne zwyczaje i tradycje, które są wielkim skarbem narodowym” – tak patrzy na nasze święta, Togijczyk
O. Eric Hounake SVD. O cudach narodzin w Afryce opowiada s. Dorota Sojka SVD, pracująca jako położna w Ghanie: „Ma się poczucie, że uczestniczy się w misterium Bożego Narodzenia za każdym razem, gdy pomaga się matce urodzić dziecko.” „Im więcej troski o bogactwo, tym mniej miejsca dla Boga i bliźnich” – snuje refleksje łotewskie O. Tomasz Dudziuk SVD.

 

Numer listopadowy „Misjonarza” poświęcony jest refleksjom nad rzeczywistością śmierci. O. Jacek Pawlik SVD ciekawie opisuje dwa skrajne podejścia do ciała zmarłego w zależności od warunków naturalnych, wierzeń i przekonań. O wierzeniach muzułmanów i ich postrzeganiu śmierci, pisze
O. Adam Wąs SVD. Zaś O. Michał Radomski SVD opowiada o kolumbijskim rytuale „guali”, czyli pożegnaniu małych dzieci. Drastyczny reportaż przeczytamy z Filipin o ludziach żyjących na cmentarzach. A O. Zbigniew Wesołowski SVD zabierze nas w podróż po Chinach i opowie o trudnej sytuacji chrześcijan w komunistycznym kraju.

 

Październikowy „Misjonarz” powraca jeszcze do wspomnień z uroczystości związanych z setną rocznicą objawień fatimskich i kanonizacją Franciszka i Hiacynty. O. Krzysztof Łukoszczyk SVD relacjonował te wydarzenia dla katolickich mediów w Polsce. A z Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Baranowiczach relacje zdaje Raisa Szuszko. „Żniwo wielkie, świeckich robotników mało” – to podsumowanie sympozjum „Świeccy a misje”, które odbyło się w czerwcu w Warszawie. Znajdziemy też sprawozdania z pobytu osób świeckich na misjach – Marii Sułeckiej w Paragwaju oraz Elżbiety
i Zbigniewa Jęczmyków w Tanzanii.

 

Numer wrześniowy „Misjonarza” przenosi nas m.in. do Kolumbii. „Tysiąc Jezusów” - tak popularnie Kolumbijczycy nazywają specjalną modlitwę, aby oddać cześć Krzyżowi Chrystusowemu. Polega ona na 1000-krotnym wzywaniu imienia Jezus. „Werbiści w Polsce wyczuli dziejowy moment i wykorzystali szansę” – tak O. Jakub Błaszczyszyn SVD wspomina pojawienie się werbistów na Wschodzie. W tym roku świętujemy 25 lat pracy na terenach byłego Związku Radzieckiego. Bp Józef Roszyński SVD przytacza kilka barwnych historii z życia swojej diecezji Wewak w Papui Nowej Gwinei. Opisuje go jako kraj pełen niespodzianek.

 

Wakacyjny numer miesięcznika to kolejne doniesienia z niwy misyjnej. „To ważne, że ktoś przyjechał specjalnie dla nich” – tak opisuje sedno wolontariatu jakiego doświadczyła Kinga Witczak, przebywając miesiąc w Indiach. Parafianie nazywają mnie „żołnierzem Chrystusa” – stwierdza
O. Paweł Stadnik SVD i dziękuje przyjaciołom misji, za duchową pomo. O. Tomasz Dudziuk SVD dzieli się swoją pracą na Łotwie. Ma pod opieką trzy parafie, a bolączką jest mała ilość młodych ludzi. „Wystarczy otworzyć bramę do naszego podwórka i umęczona twarz Chrystusa staje przede mną”
– tak opisuje swoją pracę na misjach i ludzi, których spotyka S. Barbara Miensopust SSpS z Jamajki. 

Czerwcowy numer „Misjonarza” zabiera nas w podróż po radościach i smutkach misyjnych. „Pan Bóg zawsze spełnia marzenia małych dzieci” – twierdzi O. Piotr Budkiewicz; jako mały chłopiec budował kościoły z klocków, a teraz stawia prawdziwe świątynie. „W tutejszym społeczeństwie (Ghana) panuje przekonanie, że choroby psychiczne są spowodowane czarami” – opowiada s. Dorota Sojka SSpS.
W prowadzonym przez Siostry Służebnice Ducha Świętego ośrodku zdrowia, mogą uzyskać pomoc.
O. Zdzisław Grad SVD z Madagaskaru, relacjonuje wizytę delegacji Komisji Episkopatu Polski ds. misji. Goście, z bp Jerzym Mazurem SVD na czele, odwiedzili placówki, gdzie pracują polscy misjonarze.

 

W majowym numerze przeczytamy o kulcie Matki Bożej w różnych częściach świata. O. Mariusz Mielczarek SVD opowiada historię sanktuarium maryjnego w boliwijskiej Copacabanie. A Zbigniew Hauser oprowadzi nas po sanktuarium w Kibeho - miejscu objawień Matki Bożej. „Walczymy o dusze naszych wiernych, zanim zrobi to ktoś inny przez błędne nauczanie” –  stwierdza pracujący
w Kolumbii, O. Przemysła Szumacher SVD. Czym O. Lajos. Kondor, węgierski werbista, zasłużył się,
aby mieć swój pomnik i plac w centrum Fatimy? – zastanawia się O. Andrzeja Fecko SVD i wyjaśnia
tą zagadkę.

 

Kwietniowy numer "Misjonarza" skupia się wokół Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. O. Zenon Szabłowiński SVD, opowiada o roli kobiet w społeczeństwie PNG. "Sprzęt z Polski przyszedł w odpowiednim momencie" - dziękuje ofiarodawcom, S. Beata Grodź SSpS z dziecięcego szpitala w Ghanie. I podsumowuje: "Praca tu pomaga zrozumieć tutejszą mentalność kobiet i ich sytuację, która znacznie różni się od tej europejskiej". Pobożność ludowa ma na Filipinach wielkie znaczenie” –  stwierdza O. Konrad Keler SVD i opisuje „Salubong”. To praktyka na Filipinach, gdzie w poranek wielkanocny spotykają się dwie procesje : męska, niosąca figurę Chrystusa i kobieca - z figurą Maryi.

 

Marcowy numer miesięcznika zaczyna refleksyjnie artykuł o chorych na trąd w Chinach.
O. Piotr Chen Huei SVD, idąc w ślday O. Mariana Żelazka SVD, zaangażował się w pracę
w wioskach dla trędowatych. O. Franciszek Wojdyła SVD z Konga dziękuje za wsparcie edukacji
dzieci kongijskich: "W nich jest obecny sam Chrystus umęczony, upokorzony, odepchnięty
i zpomniany, oczekujący miłości". O odradzających się wspólnotach parafialnych na Łotwie pisze
O. Tomasz Dudziuk SVD.  

 

W lutowym numerze "Misjonarza" O. Krzysztof Malejko SVD opowiada o sytuacji kościoła
i misjach w Wietnamie. O. Andrzej Fałat SVD mimo trudnego czasu po wypadku samochowdowym
i bólu (uszkodzenie stopy i złamanie biodra), dzieli się swoimi troskami duszpasterskimi z PNG.
Smutny obraz Kolumbii wyłania się z artykułu O. Michała Radomskiego SVD. "Wiele razy zabolało mnie serce..." - pisze o wojnie domowej, biedzie i braku opieki zdrowotnej. O. Zdzisław Grad SVD, który od 2011 roku jest krajowym duszpasterzem odnowy charyzmatyczne na Madagaskarze, pisze o swojej "przygodzie misyjno-charyzmatycznej".

 

Styczniowy numer „Misjonarza” rozpoczyna pełen optymizmu O. Adam Brodzik SVD. Półtorej roku
od święceń, po nauce języka francuskiego, dotarł do celu swego misyjnego przeznaczenia – Madagaskaru. „Wy, Europejczycy macie zegarki, a my mamy czas” – to pierwsza lekcja, jaką otrzymał od miejscowej ludności. O blaskach i cieniach pracy misjonarzy w Boliwii opowiada
O. Mariusz Mielczarek SVD  - „paradoks tego zadania polega na tym, że rzadko kiedy może
on zobaczyć owoce swojej pracy”. „Miłość czyni cuda” – tak kwituje swoje nowogwinejskie opowieści  
s. Dawida Strojek SSpS. Zaś O. Leszek Wilman SVD opisuje Indian Guarani z Argentyny.


Grudniowy świąteczny numer „Misjonarza” jest pełen wspomnień i życzeń z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego. O. Janusz Schilitz SVD wspomina swoje pierwsze samotne święta na misji w Ghanie.
A O. Andrzej Michalski SVD z Argentyny snuje refleksje o adwentowym oczekiwaniu. „Jestem szczęśliwy, bo… jestem ochrzczony i jestem w kościele” – stwierdza O. Adam Madejczyk SVD, opowiadając o doświadczeniu pracy w Rosji. O kościele  w Wietnamie i problemach emigracyjnych opowiada O. Krzysztof Malejko SVD.


W listopadowym „Misjonarzu” przeczytamy wspomnienia o zamordowanej w Sudanie Południowym S. Veronice Theresie Ráckovej SSpS. Jej mottem było: „z miłości ku Tobie, Święty, Trójjedyny Boże”. „Miałem satysfakcję z tworzenia czegoś od nowa” – O. Antoni Koszorz SVD, wraca myślami do początków wydawnictwa Verbinum i miesięcznika „Misjonarz”. „Duszpasterz migrantów to człowiek, który sam jest w drodze i innym w niej towarzyszy” – tak kwituje O. Jacek Gniadek SVD pracę
w werbistowskim Ośrodku Migranta Fu Shenfu. A O. Józef Roszyński SVD, zdaje relacje z rocznej posługi jako biskupa diecezji Wewak w Papui Nowej Gwinei.

W październikowym numerze „Misjonarza” przeczytamy świadectwo O. Grzegorza Atulolona SVD
o Bożym Miłosierdziu. „Uśmiechnij się… To też jest głoszenie Dobrej Nowiny” – tak O. Władysław Madziar SVD zachęca do radości chrześcijańskiej. „Działalność misyjna to nie tylko możliwość ubogacenia innych skarbem wiary, ale i szansa bycia ubogaconym przez innych” – to refleksja
O. Konrada Kelera SVD o misjach i migracji. „Afryka dała mi o wiele więcej niż ja dałam Afryce”
– stwierdza w wywiadzie s. Dolores  Zok SSpS, i opowiada o misjach oraz o powrocie do kraju. 


We wrześniowym numerze "Misjonarza" przeczytamy ciekawy artykuł O. Józefa Mazura SVD "Pozwiliłem sobie na szaleństwo." Ubóstwo, pragnienie Boga i miłośći, trudności z dojazdem 
i wyniszczony kraj - tak opisuje swoją pracę na nowej misji w Liberii. "Kościół w Kongu jest wciąż 
dla wielu przysłowiową "ostatnią deską ratunku" - mówi O. Franciszek Wojdyła SVD, pracujący 
w Demokratycznej Republice Konga. A O. Tomasz Marciszkiewicz SVD, z radiością pisze o 100-letniej obecności werbistów na Węgrzech.


W numerze lipcowo-sierpniowym, O. Konrad Keler SVD radzi wybierającym się na misje: "otwarcie się na słuchanie pomoże otworzyć się drugiemu i dopiero wtedy Pan Bóg będzie mógł owocnie działać przez misjonarza." O. Mirosław Piątkowski SVD opisuje spotkanie z O. Robertem Kollkiem SVD z Wiednia. Na pytanie czym są misje?, pada odpowiedz: to przede wszystkim niesienie miłości Jezusa,
a wraz z nią rozwój człowieka. "Panie Boże, przepraszam, że w Ciebie nie wierzyłem, ale nie wiedziałem, że istniejesz" - to słowa chłopca uczestniczącego w "Wakacjach z Bogiem" w Obwodzie
                                       Kaliningradzkim, gdzie pracuje O. Andrzej Zalewski SVD.  

Czerwcowy numer "Misjonarza" odwołuje się w do przeżywanego Roku Miłosierdzia i o tym,
jak werbistowskie parafie na misjach planują realizować to hasło. A dwaj werbiści - O. Marek Kościółek SVD i o. Janusz Prud SVD, opowiadają o swojej drodze w Zgomadzeniu, w związku
z jubileuszem 25-lecia kapłaństwa. "To, co mogę im dać, to jedynie przekaz o kulturze czy o Biblii,
a wtedy słowo ma dużą moc" - mówi s. Katarzyna Kubica SSpS, misjonarka na Tajwanie, pracująca
w żeńskim akademiku.  

W majowym numerze sporo o pracy misyjnej na Wschodzie. Świadectwa z Rosji piszą m.in O. Andrzej Zalewski SVD, O. Jerzy Jagodziński i O. Dariusz Pielak. Przed nami wielkie wyzwanie, jakim jest przywrócenie ludziom nadziei – tak O. Wojciech Pawłowski SVD opisuje pracę wśród ludności sudańskiej wymęczonej ciągłymi wojnami. „Stworzyliśmy serdeczną i twórczą wspólnotę” - O. Jan Bocian dzieli się radością z prowadzonego Apostolatu Biblijnego. Natomiast O. Andrzej Danilewicz wyjaśnia na czym polega królowanie Maryi – „To nie są zaszczyty i splendor, ale serdeczna służba.”

 

Kwietniowy numer "Misjonarza" w większości poświęcony jest zmarłemu 10 lat temu, O. Marianowi Żelazkowi SVD. Kilku współbraci podjęło próbę opisania jego życia. Wyłania się portret człowieka modlitwy, który oparł na Bogu całe swoje życie. Poświęcił się pracy z trędowatymi, zakładając dla nich w Puri (Indie), leprozorium. „Jedną z bardziej wyjątkowych misji w Regii Ural, jest parafia w mieście Czyta” – twierdzi O. Jakub Błaszczyszyn SVD. Składają się na to m.in. mroźny klimat, bieda, ogromne potrzeby materialne i duchowe społeczności, w jakiej przyszło pracować werbistom. 

W marcowym numerze o niezwykłym sierocińcu na wyspie Lamahora w Indonezji opowiada
O. Andrzej Danilewicz SVD. Opiekuje się nimi, wraz z dwoma osobami świeckimi, O. Stefanus
Watun SVD. W skromnych warunkach 39 dzieci uczy się życia, miłości do Boga i człowieka, wiary... "Kilka parafii pozostaje bez kapłana przez kilka miesięcy i kilka lat" - stwierdza O. Tomasz Trojan SVD pracujący w Botswanie. "Bądźcie krzyżem wyciągniętym do nieba - świat Was potrzebuje" - tak O. Krzysztof Grzybek SVD zachęca do łączenia swego krzyża z cierpieniem Jezusa i wypraszania łask.
 

W lutowym numerze "Misjonarza" przeczytamy m.in o doświadczeniu sióstr Służebnic Ducha Świętego pracujących w Irkucku. Jedną z ich posług jest prowadzenie Domu Nadziei - miejsca spotkań dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. "To jest mój dom, uczę się tu dobra" - opisuje to miejsce jeden z chłopców. O biedzie i ogromnych zaufania w do Boga Jamajczyków opowiada s. Barbara Miensopust. "Ostatnio widziano tu lekarza 20 lat temu" - z taką sytuacją często spotyka się Br. Jerzy Kuźma SVD pracujący w Papui Nowej Gwinei.

Styczniowy numer zapowiada dwa duże jubileusze: 100 lat obecności werbistów na Węgrzech oraz srebrny jubileusz na Madagaskarze. W artykule „Mama muzułmanką, syn księdzem” o. Grzegorz Atulolon SVD opisuje niezwykłe wydarzenie w Indonezji. O. Krzysztof Walendowski SVD opowiada jak kościół odpowiada na biedę, wyzysk, trudności migrantów, dzieci ulicy, więźniów czy osób starszych w Boliwii. O. Damian Cichy SVD odwołując się do orędzia papieża Franciszka, pochyla się nad problemem uchodźców i migrantów.
 

Numer grudniowy zdominowała tematyka Świąt Bożego Narodzenia. Dla wielu misjonarzy to okres wzmożonej pracy duszpasterskiej. O. Tomasz Laskowski opisuje ciekawą świateczną tradycję dzieci
z Kongo. Budują one w grupkach małe szałasy i tam spotykają się na wspólnym posiłku. Zwyczaj ten powstał na pamiątkę przyjścia na świat Jezusa w stajence. "Najważniejsze jest, że żyjemy jakby "pod okiem" Boga i dla Niego, a wszelkie zewnętrzne aspekty naszego działania są drugorzędne"
- o powołaniu brata zakonnego i swojej pracy w RPA opowiada br. Jan Potyka. 

 

 W listopadowym numerze miesięcznika przeczytamy ciekawą relację O. Zdzisława Grada o zwycięstwie Chrystusa nad bożkami, uwolnieniu od praktyk magicznych i spirytystycznych rodziny ze stolicy Madagaskaru - Antananarivo. O ciekawych cmentarnych praktykach Afrokolumbijczyków opowiada O. Michał Radomski. "Łóżko, kadzidełka, lament" - tak opisuje O. Anthony Erragudi ceremonie pogrzebowe w Indiach. Ślub czystości to dar od Boga - stwierdza w swoim artykule O. Jacek Gniadek i zachęca do głębszej refleksji na temat celibatu osób konsekrowanych.

  

Październikowy numer Misjonarza obfituje w podróże. O. Fransesko Kapu zabrał nas do Indonezji. Opowiada o pierwszych polskich misjonarzach, którzy pięćdziesiąt lat temu zaczęli tam pracę . A dziś misjonarze werbiści z Indonezji  pracują w Polsce.  „Za życie świata” to słowa, które od 25 lat towarzyszą  siostrom ze Zgromadzenia Służebnic Ducha Świętego od Wieczystej Adoracji w Nysie. Przeczytamy o początkach klasztoru Słowa Bożego w Nysie. A o wizycie w Boliwii papieża przeczytamy w artykule „Z Franciszkiem głosimy radość Ewangelii”.

  

We wrześniowym numerze S. Doris Gawryjołek SSpS opowiada o 25 latach posługi Sióstr na Ukrainie. To praca w zakrystii, parafii, szkole, szpitalu, z ubogimi, chorymi, bezdomnymi. Zamieszczono też wspomnienia z IV Krajowego Kongresu Misyjnego, gdzie swoją obecność znacząco zaznaczyli misjonarze i misjonarki z naszych Zgromadzeń. A o kryzysie rodziny i problemach wychowawczych młodego pokolenia na Węgrzech opowiada O. Tomasz Marciszkiewicz. Wraz ze współbratem Węgrem pracuje on w Werbistowskim Centrum Dzieci i Młodzieży. 

 

Lipcowo – sierpniowy numer „Misjonarza” to wydanie wakacyjne. A w nim m.in. o tym, jak O. Józef Roszyński SVD został biskupem diecezji Wewak w Papui Nowej Gwinei. „Za Panem po falach oceanu” 
– tak s. Miriam opisuje niecodzienną procesję Bożego Ciała po Oceanie Spokojnym. S. Długosz SSpS pracuje w Madang w Papui Nowej Gwinei na Uniwersytecie Słowa Bożego. „Coś pięknego dla Boga” 
– tak kończy podziękowanie znana działaczka pro-life Mary Wagner, za włączenie jej do Mszy Świętych Wieczystych. "Misjonarz" – czerwiec 2015W czerwcowym numerze zamieszczono zaproszenie na IV Krajowy Kongres Misyjny w Polsce.
„Nie próbuj niczego zmieniać, ale postaraj się zaakceptować tych ludzi takimi, jacy są. I pij dużo wody” – takie rady otrzymał O. Mariusz Mielczarek na swoją posługę misyjną w Boliwii.
„Rajem nie Karaiby, lecz komunia z Bogiem” – stwierdza po trzech latach pracy na wybrzeżu Morza Karaibskiego, O. Józef Gwóźdź. 


"Misjonarz" – maj 2015W majowym numerze: „Życie dla samego siebie nie ma sensu” – tak opisuje swoje kapłańskie i misyjne powołanie O. Adam Brodzik. „Lud Bassar zrobił wielki krok do przodu” - O. Marian Schwark
z Togo, cieszy się z tłumaczenia Biblii na język ncam. „Wtedy jeszcze nie wiedzieli, co ich czeka dalej
w górze rzeki” – O. Michał Tomaszewski opisuje pierwszych werbistów, którzy 100 lat temu, dotarli do rzeki Sepik w Papui Nowej Gwinei i założyli pierwsze stacje misyjne."Misjonarz" – kwiecień 2015O przeżywaniu Triduum Paschalnego i Niedzieli Miłosierdzia Bożego pisze w kwietniowym numerze O. Andrzej Dzida. Pokazuje bogactwo w różnorodności, kiedy to jego parafianie w Lainya /Sudan Południowy/ uczestniczyli w obrzędzie obmycia nóg, ale z użyciem mydła. A zamiast tradycyjnego jajka, otrzymał kurę w prezencie. Okazuje się że Polska dla O. Piotra Lado z Indonezji to kraj misyjny, tu czuje się misjonarzem i opowiada o swoich doświadczenia w pracy z dziećmi.


"Misjonarz" – luty 2015Przykład życia francuskiego misjonarza Theophane Venarda zachęcił św. Teresę z Lisieux do wyjazdu na misje do Wietnamu. To jeden z 117 wietnamskich męczenników, o których pisze w marcowym numerze O. Krzysztof Malejko. Ciekawy pomysł na pozyskanie środków na utrzymanie misji w Togo znalazł O. Władysław Dybaś. O tym w artykule „Misja pod baobabem”. Najczęstszą przyczyną niepodejmowania edukacji jest ubóstwo – tak z troską o szkolnictwie w PNG opowiada O. Zenon Szabłowiński.

"Misjonarz" – luty 2015W lutowym numerze s. Agnieszka Podles SSpS dzieli się swoim doświadczeniem powołania zakonnego. A O. Michał Radomski opowiada historię sanktuarium Jezusa Cierpiącego na górze Monserrate w Kolumbii. „Lubię myśleć o aniołach” – pisze s. Joanna Ćwikowska SSpS. Ich pomoc przydaje się na górskich, krętych drogach boliwijskich, gdzie pracuje. Ponadto ciekawe reportaże misjonarzy z Nikaraguy i Panamy. 

 

"Misjonarz" – styczeń 2015

Chuc mung nam moi! (szczęśliwego Nowego Roku) życzy w styczniowym numerze „Misjonarza”, O. Krzysztof Malejko. Zaczyna pracę w Wietnamie i ciekawie pisze o tamtejszej kulturze. Obchody chińskiego Nowego Roku na Tajwanie opisuje O. Łukasz Chrunik. To cud za przyczyną św. Arnolda Janssena - tak o powstaniu zakładu optycznego w Ghanie mówi br. Andrzej Kędziora. Dzielić się wiarą jak chlebem - podsumowuje 22-letnią pracę na Ukrainie s. Lucyna Maria Grząśko. Zaś O. Adam Madejczyk wzywa do modlitwy za Rosję.

 

"Misjonarz" – grudzień 2014Numer grudniowy w większości poświęcony jest Świętom Narodzenia Pańskiego. Przeżyłem szok kulturowymówi O. Fransesko Kapu o zetknięciu się z tradycjami bożonarodzeniowymi w Polsce. A O. Anthony Erragudi, porównując obrzędy okresu Świąt Bożego Narodzenia, stwierdza, iż lubi je i w Polsce gdzie obecnie pracuje i w Indiach. Przeczytamy też o 50-leciu Muzeum Misyjno-Etnograficznego w Pieniężnie, o historii Zgromadzenia Służebnic Ducha Świętego, oraz o werbistach w Mołdawii.  


"Misjonarz" – listopad 2014Kraj niespodzianek – tak o swoim pobycie w Papui Nowej Gwinei opowiada w listopadowym numerze  „Misjonarza”, br. Szymon Porwoł. Zaś z rozmowy z O. Markiem Marciniakiem, dowiemy się o kościele w Bostwanie. Niestety, musze się przenieść z buszu do miasta, gdzie mieści się nasz prowincjalat – tak kwituje wybór na przełożonego Prowincji Bostwana – RPA.  A o miejscach pochówku Polaków w Uzbekistanie pisze Zbigniew Hauser.


"Misjonarz" – październik 2014W październikowym numerze przeczytamy o rozpowszechnianiu się kultu maryjnego na Madagaskarze. Trzeba zrozumieć człowieka z buszu, który potrzebuje zewnętrznego znaku wiary. Wcześniej nosił on czarodziejskie amulety, a teraz, szukając ochrony przed złem czy umocnienia wiary, potrzebuje medalika czy różańca – cieszy się O. Zdzisław Grad. Życie jest najważniejsze – dochodzi do takiego wniosku s. Barbara Miensopust, misjonarka na Jamajce.


"Misjonarz" – wrzesień 2014Wrześniowy numer „Misjonarza” w znacznej części jest poświęcony pracy misjonarzy
w szkołach. O trudzie budowy szkoły w Wangoi (Papua Nowa Gwinea) opowiada O. Ryszard Wajda,
S. Joanna Ćwikowska pozdrawia Tapacari – gór w Boliwii, gdzie pracuje w szkole dla dorosłych. Ubolewa nad wielkimi potrzebami tego kraju w edukacji. „Bóg już tam był dawno przed nami”
– do takiego wniosku doszedł O. Michał Radomski opisując swoją pracę z Indianami w Kolumbii. 

                       
"Misjonarz" – lipiec-sierpień 2014Z lipcowo-sierpniowego numeru „Misjonarza” dowiemy się o tym, jak powstał klasztor Ducha Świętego. Jest to dom Służebnic Ducha Świętego od Wieczystej Adoracji, który
obchodzi setną rocznicę powstania. S. Ewa Rudzka SSpS pracująca w Meksyku, wyjaśnia co oznacza powiedzenie „mamy tutaj prawdziwy Meksyk” Poznania. Poza tym reportaże z Papui Nowej Gwinei, Ghany, Armenii, Kolumbii… 


"Misjonarz" - czerwiec 2014W czerwcowym
numerze przeczytamy artykuł o. Jakuba Błaszczyszyna, o  losach procesji Bożego Ciała w Petersburgu. „Trzeba dotknąć bólu, żeby otrzeć łzy” – tak podsumowuje doświadczenie pracy z dziećmi z trudnych rodzin, o. Krzysztof Grzybek z Rosji. Podobne refleksje snuje s. Dawida Strojek SSpS z Papui Nowej Gwinei, opowiadając historię Lyin, dziewczynki odrzuconej przez klan.  Natomiast o życzliwości i ciepłym przyjęciu na Węgrzech pisze o. Tomasz Marciszkiewicz. "Kościół silny krwią męczenników" - tak opisuje swoje wrażenia z pobytu na Ukrainie o. Tomasz Dudziuk. 

"Misjonarz" - maj 2014Majowy numer „Misjonarza” poświęcony jest w znacznej części Matce Bożej. O pobożności
maryjnej w Ghanie pisze O. Grzegorz Kubowicz. A o tym, jak bardzo zakorzeniona jest miłości
do Maryi w Ekwadorze, przekonuje O. Włodzimierz Wrona. „Nie bój się, wstań!” – to świadectwo Floribeth Mora Diaz z Kostaryki. Opowiada o cudzie uzdrowienia za wstawiennictwem
św. Jana Pawła II. 

 

 

 

 
Archiwalne numery