Listopadowe Msze Święte

wypełnij formularz zamówienia

W listopadzie każdego roku, w kaplicy naszego Domu Misyjnego, odprawiamy 30 Mszy Świętych za poleconych
 zmarłych z rodzin, krewnych, przyjaciół, znajomych, dobroczyńców, dusze w czyśćcu cierpiące.


Wielkim pocieszeniem jest myśl, że możemy przyjść z pomocą duszom cierpiącym
w czyśćcu, ofiarowując za nich Eucharystię, modlitwy i uczynki miłosierdzia. 


"O tych, których kochaliśmy za życia,
 nie zapominajmy też po śmierci" /Św. Ambroży/