Misyjne Wieczyste Msze Święte


Aby zamówić Msze Święte,  wypełnij formularz zamówienia


Praktyka Misyjnych Wieczystych Mszy Świętych sięga 1910 roku, gdy po raz pierwszy nasze Zgromadzenie otrzymało zgodę od Stolicy Apostolskiej na odprawianie Mszy św.  zbiorowych w powierzonych sobie intencjach.

Obecnie za wszystkie osoby, tak żyjące jak i zmarłe, wpisane pojedynczo do Księgi Misyjnych Wieczystych Mszy Świętych, codziennie odprawione zostaje 7 Mszy św. Każda z tych Mszy św. jest sprawowana w innym kraju. W Polsce taką Mszę sprawuje się w Pieniężnie.

Osoba wpisana za życia ma w nich udział również po śmierci, bez konieczności czynienia dodatkowych adnotacji. W dowód wpisu otrzymuje się specjalny obrazek. Środki pozyskiwane przez poszczególne klasztory wspierają misje prowadzone przez werbistów. Do udziału w Misyjnych Wieczystych Mszach Świętych można wpisać każdego, podając imię i nazwisko: 
 dzieci, aby uprosić łaskę dobrego wychowania 
 chorych, aby uprosić łaskę zdrowia 
 osoby stojące z dala od Boga, aby uprosić łaskę nawrócenia 
 zmarłych, aby wybłagać łaskę szczęścia wiecznego 

Będzie to najlepszy duchowy prezent z okazji urodzin, imienin, Chrztu Świętego, I Komunii Świętej, jubileuszu itp. 
Ofiary, nie mniej niż 25 zł od wpisanej osoby do Księgi Mszy Świętych Wieczystych, można przesłać przekazem pocztowym lub na konto bankowe. (dane adresowe) 

Zachęcał do nich św. Jan Paweł II: „Gorąco polecamy Misyjne Wieczyste Msze Święte. I pragniemy, aby były one pomocą dzisiejszemu Kościołowi w spełnieniu zadania ewangelizacji. Wszystkim, którzy są wpisani do udziału w Misyjnych Wieczystych Mszach Świętych i którzy je rozpowszechniają z całego serca udzielamy naszego apostolskiego błogosławieństwa”. 


„Wszystkim uczestniczącym w owocach Mszy Świętych Wieczystych udzielamy naszego ojcowskiego i Apostolskiego błogosławieństwa, równocześnie prosimy Pana, aby umacniał tych, którzy gorliwie wspierają to apostolskie dzieło ponosząc ofiary służące ewangelizacji całego świata”. Benedykt XVI Watykan, dnia 11 czerwca 2005r.


Także Ojciec święty Franciszek, specjalnym dokumentem wyraził zgodę na kontynuowanie przez Zgromadzenie Słowa Bożego Misyjnych Mszy Świętych Wieczystych: "Wszystkim uczestnikom Misyjnych Mszy Świętych Wieczystych z serca hojnie udzielamy naszego Apostolskiego Błogosławieństwa i jednocześnie wyrażamy nasze głębokie uznanie tym, którzy spiesząc z pomocą głosicielom Ewangelii przyczyniają się do rozkrzewiania Słowa Bożego po całym świecie. Wraz z Panem udzielamy wszelkich darów niebios, które niech będą zachętą i pomocą w podejmowaniu zbożnego dzieła." Watykan, dnia 5 czerwca 2013 r.