Parafia św. Teresy

 

W roku 2002 Ksiądz Arcybiskup Wojciech Ziemba, Metropolita Białostocki, zaproponował Księżom Werbistom przejęcie nowo utworzonej parafii w Kleosinie. Oto urywek z dekretu:

 

"W trosce o doskonalsze wypełnienie nakazu Chrystusa Pana, aby wszystkim ludziom była przepowiadana Ewangelia i głoszone orędzie zbawienia, po wysłuchaniu zdania zainteresowanych stron, na mocy kan. 515 par. 1-3 Kodeksu Prawa Kanonicznego eryguję rzymskokatolicką parafię w Kleosinie. Parafia otrzymuje tytuł Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Dekret wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2002 roku".

Więcej o parafii na stronie: http://www.parafiakleosin.pl/