Siostry Eucharystki

W Domu Misjonarzy Werbistów w Kleosinie posługują trzy Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii /Siostry Eucharystki/.

Powołaniem Sióstr Eucharystek jest oddawanie szczególnej czci Chrystusowi w Najświętszym Sakramencie i szerzenie jej
w każdym środowisku.

Siostry nauczają także życia chrześcijańskiego i wychowują według zasad wiary katolickiej dzieci i młodzież. Zgromadzenie stara się zaszczepić życie sakramentalne, a szczególnie eucharystyczne w każdym środowisku. Realizuje swoje cele głównie przez współpracę z duchowieństwem parafialnym w jego służbie duszpasterskiej oraz przez podejmowanie takich form działalności, które umożliwiają wpływ apostolski na środowisko.

Do form tych należy: katechizacja dzieci i młodzieży, przygotowywanie grupowe i indywidualne do sakramentów, organizowanie zespołów parafialnych, prowadzenie grup dziewcząt i kobiet, organizowanie rekolekcji i dni skupienia, podejmowanie opieki nad chorymi i ubogimi na terenie parafii, służenie wspólnotom parafialnym w charakterze organistek, zakrystianek, sekretarek itp.

Więcej informacji o Zgromadzeniu Sióstr Eucharystek na stronie: http://eucharystki.pl