Werbiści w Kleosinie

W Kleosinie k. Białegostoku jesteśmy od ponad 50 lat. Dom Misyjny św. Kazimierza jest jedną z kilkunastu
naszych placówek na terenie Polski. Prowadzimy działalność duszpasterską i misjonarską. 
Szczególną troską naszej wspólnoty jest misyjny apostolat. Przez wieloraką działalność animacyjną,
staramy się przybliżać sprawy świata misyjnego.


Dom Misyjny w Kleosinie został erygowany jako „domus religiosa” 19 października 1981 roku.  Matka-Boża-Ostrobramska
Patronem domu, jest Św. Kazimierz, a kaplica jest poświęcona Matce Bożej Ostrobramskiej.

 
Wśród wielu form naszej posługi należy wymienić między innymi:

- codzienna Eucharystia od poniedziałku do soboty o godz. 7.00
- prowadzenie rekolekcji
- praca z ludźmi zniewolonymi cieleśnie i duchowo
- głoszenie rekolekcji i misji parafialnych