Historia domu


Historia Księży Werbistów w Archidiecezji Białostockiej zaczyna się w czerwcu 1957 roku. Wtedy to przybył do Białegostoku o. Stefan Tarasiuk pochodzący z Rzepnik w parafii Tryczówka. Ojciec Prowincjał Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego Feliks Zapłata posyłając ojca Stefana powiedział: "Masz wychodzić dla Polskiej Prowincji Werbistów nową placówkę w Białymstoku, lub okolicy". Sprawą osiedlenia się werbistów na terenach białostockich był zainteresowany Ksiądz Prymas Stefan Wyszyński. Ojciec Zapłata w dniu 11 marca 1958 roku wystosował prośbę do Kurii Prymasowskiej w Warszawie i w tym samym dniu Ks. Prymas wydał dekret zezwalający na osiedlenie się werbistów w okolicach Białegostoku.

12 października 1972 roku Biskup Henryk Gulbinowicz Administrator Apostolski
Archidiecezji w Białymstoku erygował kaplicę prywatną w domu o. Stefana Tarasiuka
zamieszkałego w Kleosinie. Pierwsza kaplica domowa

13 października 1981 roku, Biskup Edward Kisiel Administrator Apostolski Archidiecezji w Białymstoku pozwolił na otwarcie domu zakonnego w Kleosinie.


15 grudnia 1981 roku decyzją Rady Generalnej w Rzymie został formalnie ustanowiony Dom Misyjny pod patronatem św. Kazimierza. Domowa kaplica uzyskała tytuł Matki Bożej Ostrobramskiej, czyli taki, jaki planowano w 1958 roku. Początkowo werbiści mieszkali w starym niewielkim domku. Zaczęły się starania o pozwolenie na budowę nowego, większego domu zakonnego. Pierwszy werbistowski dom w kleosinieNowy Dom Misyjny Świętego Kazimierza z kaplicą pod wezwaniem Matki Bożej Ostrobramskiej został zbudowany w latach 1983 - 1988 pod troskliwym okiem ówczesnego rektora o. Jerzego Sergela. W latach 1989 - 1991 w domu mieścił się  Postulat Księży Werbistów. Po przeniesieniu postulatu do Górnej Grupy na Pomorzu, placówka w Kleosinie zaczęła funkcjonować jako dom rekolekcyjny. 

Przez ponad 50 lat z posługi Księży Werbistów z Domu św. Kazimierza skorzystało wiele grup oraz tysiące osób indywidualnych. Otwarta przez cały dzień kaplica Matki Bożej Ostrobramskiej była i jest miejscem, gdzie wierni z całej archidiecezji białostockiej oraz z całej Polski mogli znaleźć miejsce wyciszenia i spotkania z Bogiem. Dzięki posłudze w konfesjonale wielu ludzi przez sakrament Miłosierdzia Bożego, mogło na nowo rozpocząć swoje życie z Bogiem.

W roku 2002 Ksiądz Arcybiskup Wojciech Ziemba, Metropolita Białostocki, zaproponował Księżom Werbistom przejęcie nowo utworzonej parafii w Kleosinie.

Minęło 50 lat od zamieszkania przez o. Stefana Tarasiuka w Białymstoku przy ulicy Dąbrowskiego. Wierzymy, że swym wstawiennictwem wspierać będzie to dzieło, które w wielkich trudach rozpoczął, a które przez nowe pokolenia werbistów jest kontynuowane.Dom obecnie

Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia Domu Misyjnego w Kleosinie, nad którym swoją szczególną opiekę roztacza Matka Boża Ostrobramska, św. Kazimierz Królewicz, a ostatnio św. Teresa od Dzieciątka Jezus, patronka misji i misjonarzy.