O. Bogdan Dubieńczuk SVD

zobacz zdjęcia

- ur. 28.XI.1949. w Pszczynie, diec. śląska/katowicka/

- 1956–1963 – szkoła podstawowa

- 1963–1967- LO

- 1967–1969 – Studium Ekonomiczne/pomaturalne w Katowicach/

- 1969–1970 – Praca jako referant w OPAM Katowice/Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Instalacji Oczyszcz. Powietrza Atmosferycznego/

- 1970–1977 – Studia w WSMD w Pieniężnie, święcenia Kapłańskie 23.IV.1977

-  1977–1980 – Studia w KUL, wydz. Teologii Porównawczej i Ekumen. Zakończone magisterium 15.VI.1980
- Równolegle w tym czasie 1977-1982 – wikariusz w parafii SVD Rybnik oraz w latach 1978–1982 – wikariusz w parafii SVD w Górnej Grupie

- Z dniem 15. VI. 1982 przeniesiony do Grupy Misjonarzy Ludowych w Bytomiu, do roku 1998

- 1998–2001- rekolekcjonista w Chludowie i zarazem wykładowca w Nowicjacie, z „epizodem misyjnym” na Białorusi

- 2001–2008- rekolekcjonista w Laskowicach Pom.

- 2008–2009 – rekol. i kapelan S. Benedyktynek – Samarytanek w Gaju /k. Wyszkowa

- 2009 - rekolekcjonista w Domu SVD w Kleosinie

Wieloletni rekolekcjonista parafialny i różnych Zgromadzeń Sióstr, także ich spowiednik. Także rekolekcjonista w Niemczech, Moskwie i na Słowacji

-  W latach 1998–2000 – Studia Podyplomowe Retoryki na UJ w Krakowie i Studia Podyplomowe Licencjackie z Homiletyki na PAT w Krakowie.