Naszą pracą misyjną pragniemy szerzyć królestwo Jezusa Chrystusa

i powiększyć tłumy stojących przed tronem Bożym,

odzianych w białe szaty, z palmami zwycięstwa w rękach.

św. Arnold Janssen

więcej więcej
więcej więcej

 

 

Deklaracja misyjna
Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego (svd)


My, zakonno-misyjna i międzynarodowa wspólnota Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego, realizujemy charyzmat Założyciela, św. Arnolda Janssena. Świadomi powierzonego nam posłannictwa, którym jest pierwsze przepowiadanie, uobecniamy Boga w świecie na wzór Jezusa Chrystusa, Wcielonego Słowa Bożego.
W duchu dialogu i otwarci na znaki czasu, naszą misję w Polsce wypełniamy przez następujące formy działalności ewangelizacyjnej:

formację permanentną w wymiarze indywidualnym i wspólnotowym
duszpasterstwo powołaniowe i formację przyszłych misjonarzy
duchowe i materialne wspieranie misji
duszpasterstwo zwyczajne i nadzwyczajne
pracę naukowo-dydaktyczną na uniwersytetach i w szkołach
apostolstwo przez środki społecznego przekazu
posługę wśród obcokrajowców, ludzi uzależnionych i marginalizowanych, ludzi poszukujących prawdy i sensu życia
oraz wyznawców innych religii i ideologii świeckich.

W ten sposób budzimy i kształtujemy świadomość misyjną społeczeństwa w Polsce.
Czynimy to we współpracy z Kościołem lokalnym.